30/12/2022

Thể thao trên K+ từ 31/12/2022 đến 6/1/2023

1. Bóng đá

Thể thao trên K+ từ 31/12/2022 đến 6/1/2023

2. Quần vợt

Categories Sự kiện Vòng Ngày Lịch phát sóng Kênh
Bắt đầu Kết thúc
  UNITED CUP 2023 Ngày 1 Thứ 5 29/12/22 7:30 29/12/22 21:00 K+SPORT2
Ngày 2 Thứ 5 30/12/22 5:30 30/12/22 22:00
Ngày 3 Thứ 6 31/12/22 5:30 31/12/22 18:30
Ngày 4 Thứ 7 1/1/23 5:30 1/1/23 22:00
Ngày 5 Thứ 2 2/1/23 7:30 2/1/23 21:00
Ngày 6 Thứ 2 3/1/23 5:30 3/1/23 21:00
Ngày 7 Thứ 4 4/1/23 8:00 4/1/23 22:00
Ngày 8 Thứ 6 6/1/23 8:30 6/1/23 19:00
Ngày 9 Thứ 6 7/1/23 5:30 7/1/23 18:30
Ngày 10 CN 8/1/23 8:30 8/1/23 19:00
250 ADELAIDE INTERNATIONAL MAIN COURT 2023 Ngày 1 CN 1/1/23 10:30   K+SPORT1
Ngày 2 Followed by 2/1/23 11:00  
Ngày 2 Followed by 2/1/23 16:30  
Ngày 3 Followed by 3/1/23 7:30  
Ngày 3 Thứ 3 3/1/23 15:00  
Ngày 4 Followed by 4/1/23 11:00  
Ngày 4 Thứ 4 4/1/23 17:00  
Ngày 5 Followed by 5/1/23 7:30  
Ngày 5 Followed by 5/1/23 15:00  
Ngày 6 Followed by 6/1/23 7:30  
Ngày 6 Thứ 6 6/1/23 17:00  
Ngày 7 Followed by 7/1/23 12:30  
Ngày 7 Followed by 7/1/23 17:00  
Ngày 8 CN 8/1/23 14:30  
250 ADELAIDE INTERNATIONAL 2023
COURT 1
Ngày 2 Thứ 2 2/1/23 7:30   App (K+Live 1)
Ngày 3 Thứ 3 3/1/23 10:30  
Ngày 4 Thứ 4 4/1/23 7:30  
Ngày 5 Thứ 5 5/1/23 10:30  
Ngày 6 Thứ 6 6/1/23 14:30  
250 Tata Open Maharashtra Tứ kết 1 Thứ 2 2/1/23 15:30   App (K+Live 2)
Tứ kết 2 Followed by 3/1/23 15:30  
Tứ kết 3 Followed by 4/1/23 15:30  
Tứ kết 4 Followed by 5/1/23 15:30  
Bán kết 1 Thứ 6 6/1/23 16:30  
Bán kết 2 Followed by 6/1/23 18:00  
Chung kết Thứ 7 7/1/23 19:00  
  ATP Adelaide 2
AO Qualifiers
Ngày 1 Thứ 7 7/1/23 12:30   K+SPORT2
Ngày 2 Thứ 7 7/1/23 17:00  
Ngày 3 CN 8/1/23 12:30  
Ngày 4 Thứ 2 9/1/23 11:00  
Ngày 5 Thứ 2 9/1/23 14:30  
Ngày 6 Thứ 3 10/1/23 7:30  
Ngày 7 Thứ 3 10/1/23 15:00  
Ngày 1 Thứ 4 11/1/23 7:30  
Ngày 2 Thứ 4 11/1/23 15:00  
Ngày 3 Thứ 5 12/1/23 7:30  
Ngày 4 Thứ 5 12/1/23 15:00  
Ngày 5 Thứ 6 13/1/23 12:30  
Ngày 6 Thứ 6 13/1/23 15:00  
Ngày 7 Thứ 3 10/1/23 15:00  
Ngày 8 Thứ 7 14/1/23 14:30