05/04/2021

Xử lý lỗi "Không có thông tin - No information" hoặc “Không có tín hiệu - No signal" trên đầu thu VTVCab

Màn hình hiển thị "Không có thông tin - No information" thì phải làm sao ?

- Kiểm tra tivi đã cắm nguồn điện chưa
- Kiểm tra đã cắm nguồn điện, đã bật đầu thu chưa
- Kiểm tra dây AV, HDMI giữa đầu thu với tivi (chưa cắm, cắm lỏng, đứt cáp, cắm chưa đúng cổng, tuột Jack,…)
Trường hợp không thực hiện được hướng dẫn trên, quý khách hàng vui lòng gọi đến 19001515 (1000đ/phút) để được hỗ trợ nhanh nhất.

Tivi hiện lỗi “Không có tín hiệu - No signal" thì phải làm sao ?

- Kiểm tra tivi đã cắm nguồn điện chưa
- Kiểm tra đã cắm nguồn điện, đã bật đầu thu chưa
- Kiểm tra dây AV, HDMI giữa đầu thu với tivi (chưa cắm, cắm lỏng, đứt cáp, cắm chưa đúng cổng, tuột Jack,…)
Trường hợp không thực hiện được hướng dẫn trên, quý khách hàng vui lòng gọi đến 19001515 (1000đ/phút) để được hỗ trợ nhanh nhất.