09/03/2021

Lỗi "No signal. Please check the connection or call 19001515 for supports" trên đầu thu VTVCab

Mô tả lỗi: No signal. Please check the connection or call 19001515 for supports

Thông báo Tiếng Việt Thông báo Tiếng Anh Nguyên nhân
Tín hiệu yếu hoặc không có. Vui lòng kiểm tra kết nối hoặc liên hệ trung tâm số 19001515 để được hỗ trợ No signal. Please check the connection or call 19001515 for supports Đầu thu không nhận được tín hiệu: Do lỏng cáp tín hiệu tại đầu thu hoặc nhà khách hàng mất tín hiệu cáp.

Hướng dẫn khắc phụ lỗi :"No signal. Please check the connection or call 19001515 for supports" trên đầu thu VTVCab

No or bad signal

Mọi thông tin cần hỗ trợ về sử lí kỹ thuật, khách hàng vui lòng liên hệ 19001515 - 0886461900 hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ miễn phí trên website > TẠI ĐÂY